Mesures tributàries Reial Decret 828/2013

on 01 Novembre 2013

Mesures tributàries. Reial Decret 828/2013 de modificació del Reglament del IVA, reglament de desenvolupament de la LGT, reglament del procediment de gestió i inspecció i reglament de facturació.

Ministerio de Hacienda y Adm. Públicas. B.O.E. número 257 de 26 de octubre de 2013.

Descarregar arxiu adjunt: Reial Decret 828/2013