Novetats Impostos Especials

on 29 Novembre 2013

 

Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la que es prenen determinades mesures fiscals en matèria mediambiental i s’adopten altres mesures tributaries i financeres.

Jefatura del Estado. B.O.E. número 260 de 30 de octubre de 2013.

En relació als Impostos Especials s’estableixen les següents modificacions:  

- Creació d’un nou impost mediambiental: el Impost sobre els gasos fluorats de l’efecte hivernacle.

- Modificació de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, de Impostos Especials, en matèria d’excepcions del Impost sobre l’ Electricitat i del Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

  També es modifiquen alguns epígrafs del Impost sobre Hidrocarburs.

- Àmplia reestructura del "Impost sobre la producció de carburant nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoeléctrica”.

 Descarregar arxiu adjunt:  Novetats Impostos Especials